SKOLA FÖR EN BÄTTRE FRAMTID – för barn på flykt från Syrien

Time to Act

Mer än en miljon syriska flyktingbarn bor i läger och förfallna härbärgen i grannländerna. De har rätt att gå i skolan och vi kan hjälpa dem. Stöd kampanjen Time to Act!

Att gå i skola ger en bättre framtid

Det kallas barnens krig. Den över tre år långa konflikten i Syrien har tvingat 2,7 miljoner utsatta människor att lämna sitt hemland för att söka skydd hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. Hälften av dem är barn, som är oskyldiga i krig. Majoriteten går inte i skolan, trots att varje barn har rätt till utbildning.

Barn på flykt utan tillgång till skola
Förutom det trauma det innebär att tvingas fly från sitt hem och sin vardag, har de här barnen dessutom sett saker inget barn ska behöva se. De har sett sina hem förstöras av bomber och anhöriga dödas. Att inte få gå i skolan är ett extra slag som skadar deras barndom och framtid.

TimeToAct-UNCHR-folder-2-1

Barnen bor nu i flyktingläger eller överfulla härbärgen i Syriens grannländer. Utan skolgång har de inget andrum från den stress, rädsla och osäkerhet som präglar deras nya vardag på flykt.

De är i riskzonen för våld och exploatering. Många väljer därför att inte lämna sina tält eller härbärgen. Andra gör det någon gång i veckan.

Många tvingas arbeta för att försörja familjen. Några lockas att åka tillbaka till Syrien som barnsoldater.

Timetoact

En generation riskerar att gå förlorad
Utan möjlighet att gå i skolan berövas barnen den kunskap som behövs för att bygga en tryggare framtid, för sig själva, sina familjer och sitt hemland. En hel generation håller på att gå förlorad.

Nyckeln till en framtid för de syriska barnen är utbildning. Utbildning ger inte bara kunskap utan också ett friskare och rikare liv. Genom utbildning får barnen skydd mot övergrepp och större möjlighet att växa upp som hela människor.

Konflikten i Syrien inleddes under den arabiska våren 2011. I april 2014 hade 2,7 miljoner människor sökt skydd hos UNHCR i grannländerna Libanon (1 miljon), Jordanien (590 000), Irak (220 000), Egypten (136 000) och Turkiet (713 000). Ännu fler – 6,5 miljoner – är på flykt inne i Syrien.
Totalt har mer än 9 miljoner människor tvingats lämna sina hem i Syrien, 40 procent av landets befolkning. Kriget visar inga tecken på att mattas av och fler förväntas fly.

Tusentals barn går inte i skolan.

De riskerar att utsättas för människohandel och övergrepp.

De behöver vår hjälp!

TimeToAct-UNCHR-folder-2-2-2

Mahmoud, 15 år, är syrisk flykting i Libanon. Han bor med sin familj på ett härbärge under marken i El Akbiya.
Foto: UNHCR / S. Baldwin

TimeToAct-UNCHR-folder-3-1
Syriska flyktingbarn går i extraklasser på en skola utanför Tripoli, Libanon. Foto: UNHCR / S. Baldwin

Time To Act

Barn som är på flykt från kriget i Syrien behöver din hjälp. Ge en donation till Time to Act så att de får en bättre framtid. Du kan göra skillnad!
FN:s flyktingorgan UNHCR har startat kampanjen Time to Act med målet att samla in pengar så att de här barnen kan gå i skolan.
TimeToAct-UNCHR-folder-3-2Förutom att se till att de är trygga, friska och har en skola att gå till, är UNHCR i en unik position att även minska de hinder som gör att de stannar utanför.

Det här gör UNHCR

Mat och sjukvård
För att kunna gå i skolan och lära sig nya saker krävs det att barn är mätta och friska.

Psykosocialt stöd och trygghet
Många barn är traumatiserade och behöver trygghet. De får hjälp att bearbeta hemska minnen från kriget och speciallärare ger dem stöd.

Bygger och renoverar klassrum
Den stora tillströmningen av syriska barn i grannländerna kräver fler klassrum och skolor.

Registrering vid födsel
Allt fler flyktingbarn föds idag utan födelsebevis. Det gör att de står utanför samhället. UNHCR arbetar för att underlätta registreringen av nyfödda, det ökar möjligheten att gå i skolan när de blir äldre.

“Hellre skola än vapen”
Informerar och erbjuder yrkesutbildningar för att förhindra att barn, framför allt pojkar, återvänder till Syrien för att delta i kriget.

Kontanter till barnfamiljer
Många familjer på flykt lever i fattigdom. De får kontantstöd så att barnen kan gå i skolan istället för att tvingas arbeta för att försörja familjen.

Läs mer på sverigeforunhcr.se/timetoact

Exempal på vad din donation kan räcka till.

400 000 kronor ger fler klassrum

TimeToAct-UNCHR-folder-3-3-2
400 000 kronor kan räcka till att renovera klassrum för att ta emot fler elever. I Libanon har befolkningen ökat med 23 procent, vilket sätter hård press på landets skolor.

1 miljon kronor hjälper 153 ensamma barn

TimeToAct-UNCHR-folder-3-4-2
En miljon kronor kan hjälpa 153 ensamkommande flyktingbarn i Libanon. De ges särskilt stöd och får bo hos en fosterfamilj tills de kan återförenas med sina anhöriga.

Time to Act är UNHCR:s globala insamlingskampanj för att ge syriska flyktingbarn möjlighet att gå i skolan.

Prinsessan Christina är kampanjens beskyddare och Peder Wallenberg med stiftelsen Carpe Vitam är initiativtagare i Sverige.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och har uppdraget att leda internationella insatser för att skydda människor på flykt världen över. UNHCR är en av världens främsta humanitära organisationer och arbetar i 126 länder. Sedan 1950 har UNHCR hjälpt fler än 50 miljoner människor och har fått Nobels fredspris två gånger. UNHCR koordinerar hjälparbetet för flyktingar i Syriens grannländer.

Sverige för UNHCR har i uppdrag att samla in pengar till UNHCR:s arbete och öka förståelsen om situationen för människor som har tvingats på flykt från krig och förföljelse i världen. Sverige för UNHCR har 90-konto, granskas av Svensk Insamlingskontroll och följer branschorganisationen FRII:s kvalitetskod. Av de pengar som
samlas in till Time to Act går 7 procent till administration.

TimeToAct-UNCHR-folder-4-1-1

För donationer
PG 90 01 64-5 eller BG 900-1645
Märk insättningen med “Time to Act”
IBAN: SE2395000099603409001645
SWIFT: NDEASESS
Kontohavare: UNHCR Insamlingsstiftelse
För mer information
Jenny Holmström, kampanjansvarig i Sverige
E-post: jenny.holmstrom@sverigeforunhcr.se
Tel: 08-121 49 023

unhcrSverige för UNHCR
Vegagatan 8
113 29 Stockholm
08-121 49 100
www.sverigeforunhcr.se
90_Konto_Logo_Neg

tta