Infrastructure

Danvikslösen – Inlaga till Svenska Dagbladet

Det var med viss förvåning som jag i Svenska Dagbladet den 19 juli läste om ett nytt förslag att lösa kommunikationsproblematiken mellan Stockholm över Djurgården till Nacka-Värmdö genom att samordna en föreslagen tunnelbanedragning med det sedan 70-talet omdiskuterade Österledsförslaget – man skulle vinna ekonomiska samordningsfördelar och eventuellt få projektet delfinansierat av näringslivet. Hur bestickande idén än låter visar förslaget en brist på sakkunskap och förståelse för den ekonomiska verkligheten, där man måste prioritera föreslagna trafiklösningar efter dagens och den nära framtidens behov.

Vad gäller utbyggnaden av Stockholmsområdets vägnät är en utbyggnad av Västerleden mer angelägen än Österleden även för invånarna på Nacka-Värmdö. Västerleden, när utbyggd, kommer att avlasta Essingeleden och därmed Södra Länken från Nacka, som har visat sig effektivt minska trafikköerna på Värmdövägen tills nu då Söderleden allt oftare blockeras av den ökade trafiken på Essingeleden. Planeringen av tunnelbanebyggnaden borde däremot på grund av projekteringstidens längd på allvar starta nu!

Ett sakkunnigt underlag finns redan framtaget av undertecknad som stadsplanearkitekt, Claes Enander som konstruktör samt Johan von Garrelts som geolog med bredkunskap om Stockholms befintliga tunnelsystem, servitut och ledningar samt bergytans nivåer. Johan von Garrelts har också varit vår talesman gentemot media och lokala debattmöten. Anledningen till att vi slog oss samman till en projekteringsgrupp stödda av Stockholms läns trafikborgarråd och SL:s dåvarande ledning var att granska då aktuella trafikslösningar, såsom Danvikslösen och planen att förlänga tunnelbanans blå linje från blasieholmen till Slussen. Vidare skulle vi arbeta fram en ny lösning för tunnelbanans utbyggnad mot Söder som tillfredsställde en av SL önskad trafikgeometri. Lösningen skulle sammanbinda den blå och den gröna linjen och om möjligt skapa en anslutning vid Södra Station mot pendeltågsstationen vilket skulle bidra till att avlasta Stockholms Central.

Det vi fann var:

 • Att tunnelbanans planerade utbyggnad från Blasieholmen till Slussen var ogenomförbar på grund av att en tryckvattenledning i tunnel från Bromma Reningsverk var dragen under Skeppsholmen förbi Kastellholmen på samma djup som tunnelbanans planerade dragning.
 • Att en utbyggnad över Skeppsholmen-Djurgården mot Söder var ekonomiskt genomförbar tack vare att vattendjupet i sunden mellan Blasieholmen-Skeppsholmen och Skeppsholmen-Djurgården är 20 meter och tunnelbanans djup på Blasieholmen, 31 meter.

Mitt förslag att på Djurgården lägga en tunnelbanestation med uppgång till Skansen avvisades av Claes Enander som ytterst opraktisk då en tunnelbanestation är 250 meter lång och den andra ändpunkten på stationen skulle hamna på marinkyrkogården intill Nordiska museet. Istället planerade vi en station under vattnet i det 250 meter breda sundet mellan Skeppsholmen och Djurgården, liggande i kasuntunnlar med en uppgång i vardera änden, vilka skulle vara dimensionerade, så att de tillät gång- och cykeltrafik från Skeppsholmen till Djurgården och tvärtom.

 • En vidare dragning från Beckholmen söderöver skulle gå till Söder med anslutning mot Hammarby Sjöstad. Även här skulle tunnelbanan gå i kasuntunnlar liggande på en pålbädd. Skulle man förlänga tunnelbanestationen under Hammarbykanalen på samma sätt som mellan Skeppsholmen-Djurgården skulle man också öppna möjligheten för familjer från Östra och västra Hammarby Sjöstad att kunna färdas med barnvagn och cykel mellan Hammarby Sjöstad och Söder. Detta alternativ skulle få ett mycket stort trafikunderlag.
 • Genom att komplettera vårt förslag med en direktlinje till Medborgarplasten och Södra Station skulle vi också tillfredsställa kravet att sammanbinda den blå linjen med den gröna och pendeltågstrafiken.

En slutkommentar som sammanfattning:

 • Den nya föreslagna dragningen av en tunnelbanelinje skulle innebära en 1,4 km längre tågtunnel och en underfart under Stockholms inlopp i ett läge där vattendjupet på 60 meter vilket tvingar fram samma dyrbara tekniska lösningar som Citytunneln, där kasuntunnlarna vilar på en tekniskt komplicerad och dyrbar undervattensbro. Detta visar en bristande verklighetsanknytning, inte minst beroende på att regler för väg- och spårbunden trafik vad gäller kurvor och tillåten stigning är helt olika. Det innebär att en sammanläggning av trafikslagen i ett tunnelsystem snarare skulle bidra till en onödig komplikation och stora kostnader och inte som förslagsställarna tror ett totalekonomiskt intressant nytänkande.

Peder Wallenberg och Johan von Garrelts

Donations

Social Development

 • Agents for peace
 • Leadarship Academy with the Scouts
 • The Tällberg Foundation
 • Kulturfyren, Skeppsholmen
 • The Muhimbili-Karolinska Anaesthesia and Intensive Care Collaboration (MKAIC), Tanzania
 • AAPKI Foundation – Catastrophe aid in Pakistan

Education

 • Lilla Akademien Music School in Stockholm, (The Little Academy)
 • The Reggio Emilia project at Lemshaga Academy
 • The Open Mind Academy Master Courses
 • Harvard University, Project Zero, Visible Thinking, Prof. David Perkins
 • Cambridge University, Leadership for Learning, Prof. John MacBeath
 • Carpe Vitam Egypt, Learning Development Center LDC, EL Quseir, Egypt
 • NGO, Egypt

Music

 • Co-founder of EIC – Eric Ericson International Choral Centre
 • Co-founder of Alice Babs Jazz Stipendium
 • Supporter of Confidencen, Ulriksdals Slottsteater Foundation
 • Sponsor of Sveriges Nationella Ungdomsorkester
 • Sponsor of Lilla Akademien Music School in Stockholm, (The Little Academy)
 • Donor of youth scholarships for youth choirs to come and perform in Sweden (in cooperation with Rikskonserter)
 • Kulturfyren, Skeppsholmen

Projects – Summary

All projects initiated and developed by Carpe Vitam are based on the power of inspiration, social engagement and values like respect, responsibility tolerance and comparison.

 • Junibacken
  A center for children with activities like theatre and singing inspired by the storytelling and songs of the past and present.
 • Lemshaga Academy
  A school using the concept of Reggio Emilia and Visible Thinking to develop children’s self esteem by training them in critical thinking, teamwork and social values.
 • Music
  Swedish and International projects using choral music and theatre to bring children and adults together in order to overcome cultural and social differences.
 • Open Minds Global – OMG
  A future network of training centres for children, youth and grown-ups to use internet courses in preventive healthcare and sustainable social subjects to become agents for a future society of social engagement and democratic values.
 • Open Minds Academy – OMA
  A partnership of schools and universities supported by governments, non-profit organisations and development agencies in order to promote innovative approaches to education and leadership training. Carpe Vitam seeks to foster conditions supporting greater understanding, cooperation, and peace in the world.

Mission

The Carpe Vitam Foundation is a non-profit foundation focusing on sustainable social development, education and culture, based upon the human values of respect for other people and social responsibility including tolerance and compassion. The goal is to support a holistic Open Mind set, intercultural cooperation and entrepreneurial thinking. Carpe Vitam is a partner of UNESCO.

Carpe Vitam means Seize Life!

News

Press release
Sunday 2011-07-05

Hayâtuna, a unique musical event and a social development project for empowerment through music

On Saturday July 9th “Hayâtuna”, a unique musical event will place at  The International Academy by King Hussein Park in Amman. This musical event is presented by the Columbia University Middle East Research Center (CUMERC) in cooperation with a Swedish organization called Spiritus Mundi.

Hayatuna is a music performance with some 20 children from Amman, who will present both newly-written music and traditional Arabic and Western songs. The songs have been written and rehearsed during a six-day workshop which is currently taking place in Amman. During this period the children are assisted by musicians, choral conductors, music pedagogues, child life specialists, volunteers, and students. The process is directed by three workshop leaders from Sweden and Jordan.

Hayâtuna is a Swedish-Jordanian project that aims to create a platform for competence and capacity building and social development in the Levant by using music as a tool. The focus is on vocal music, choral singing, dance and creative music and text writing workshops. The initiative is funded by Eric Ericson International Choral Centre and Carpe Vitam, supported by the Swedish Institute.

When and where?

Saturday, July 9, 2011 at 7:00 pm
The International Academy – Amman
Sa’ad Khair Street, King Hussein Park


Malmömusiker ger utsatta barn hopp om framtiden i Jordanien

Pressmeddelande 2011-06-21

Drömmen att få skriva egen musik och uppträda inför en fullsatt salong, att få lära sig dansa hip-hop och att få ingå i en stor kör blir nu verklighet för 20 av Ammans mest socialt utsatta barn när en grupp Malmömusiker om 10 dagar reser ner till Mellanöstern för att arbeta med lokala musikpedagoger.

Ladda ner hela pressmeddelandet i PDF-format här >>

Note from the founder

Welcome to browse our website where you will find a comprehensive presentation of what Carpe Vitam is supporting through financial and direct initiatives.

The main driving force behind everything we try to do is engagement, inspiration and social responsibility.

In our network, many of the NGOs, social organisations and university partners working with social sustainable development based on culture and music are led by entrepreneurs with a holistic mindset dedicated to make their missions successful.

We should learn from the past so we can impact the future!

Yours Sincerely,
Peder Wallenberg
Founder